Хөтөлбөр төлөвлөгөө
Нэр Төрөл Огноо Оруулсан огноо Татах
1. БОАЖГ-ын 2017 оны жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт Жилийн тайлан 2016 он 2017-01-23 12:20:43
2. Дотоод хяналт 2016 Хагас жилийн тайлан 2016 оны 1 -р хагас 2016-05-25 17:28:46
3. БОАЖГ-ын 2016 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2016 он 2016-04-13 16:09:46
4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2014 оны биелэлт Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 18:03:47
5. “УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 16:15:55
6. Говь-Алтай аймагт "Ус" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 15:55:47
7. Говь-Алтай аймгийн агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр Жилийн тайлан 2014 он 2014-12-16 11:34:14
8. БОГ-ын 2014 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2014 он 2014-11-03 12:54:31
9. БОГ-ын 2013 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2013 он 2014-11-03 12:48:51
10. БОГ-ын 2012 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2012 он 2014-11-03 12:48:10
11. БОГ-ын 2011 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2011 он 2014-11-03 12:47:12
12. БОГ-ын 2009 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2009 он 2014-11-03 12:34:48
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.