Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2015-03-04 Цогт сумын Тоонотын хоолойд хөв байгуулсан ажлыг хүлээн авсан тухай Габион торыг газар дээр нь инженерийн заавраар исгэж зургын дагуу байрлуулан чулууг гараар хийж габион боомтыг босгосон байна. Нийт 2600м2 төмөр тор болон цайрдсан төмөр утас ашиглан хийж зарим нэг том хэмжээтэй чулууг лантуугаар хагалж жижиглэн, Габион боомт хийхэд орон нутгийн иргэдээс туслах ажилчид авч ажилуулсан байна. ... Дэлгэрэнгүй
2015-03-04 Усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн хилийн заагийг тогтоож, тэмдэгжүүлэн хамгаалалтыг сайжруулсан ажил хүлээж авах тухай Ажлын хэсгийн зүгээс чанартай сайн гүйцэтгэсэн гэж үзэн 90 хувьтай дүгнэн хүлээн авч үлдэгдэл санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэв. ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-11 Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон Есөнбулаг сумын Шаврын голын Зүрх толгойн урд салаа болон хойд сайрт нийт 10 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэхээр аймгийн худалдан авах ажиллааны албанаас тендерийн ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэгчээр Ховд аймгийн харъяат “Мөнхбаян –Эрдэнэ” ХХК сонгон ша... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.