Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2023-01-16 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ ... Дэлгэрэнгүй
2022-05-01 2022 оны сургалт, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2022 оны албан хаагчдын сургалт, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр... Дэлгэрэнгүй
2020-04-06 2020 онд сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2020 онд сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй
2020-04-06 2020 онд ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2020 онд ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй
2020-01-20 Хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр 2019 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан Хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр 2019 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан... Дэлгэрэнгүй
2016-04-25 Шилдэг ажилтан уралдааны болзол “Шилдэг ажилтан” болзолт уралдаан нь ажилтан бүр төлөвлөсөн ажлаа хугацаанд нь чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, ажилдаа бүтээлч, санаачилгатай, шинийг эрэлхийлсэн байдлаар хандаж, үйл ажиллагаагаа үр дүнтэй зохион байгуулахад чиглэгдэж, шинэ бүтээлч санааг илрүүлж, бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд тухайн ажилтны гаргасан шинэ санал, шинэ бүтээл нь ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.