Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2016 оны 5-н сарын байдлаар ус ашиглах дүгнэлт авсан аж ахуй нэгж
2016 онд ус ашиглуулах дүгнэлт авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл  
2016.04.01                                                                                                                                                                                                                           Алтай хот                
Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Сум Газрын нэр Усны сав газрын нэр Үйл ажиллагааны төрөл /Зориулалт/ Хоногт ашиглах усны хэмжээ Үйлдвэрийн  зориулалтаар ашиглах   усны хэмжээ /м3/ Нэг шоометр усны төлбөр, төг Үйлдвэрийн  зориулалтаар ашигласан  усны төлбөр /мян.төг/ Унд ахуйн зориулалтаар ашигласан усны хэмжээ /м3/ Нэг шоометр усны төлбөр, төг Унд ахуйн зориулалтаар ашигласан усны төлбөр /мян.төг/ Сумдын дансанд Усны эх үүсвэр      Газрын доорх /худгийн төрөл/ Тайлбат 
1 Гобикоулд Энд Энержи ХХК Чандмань Зээгт  Хяргас нуур –Завхан гол Нүүрс олборлох /тоосжилт дарах зориулалтаар/ 21.1 3600 81.48 293,328 245.7 122.2 30,024 Сумын төвийн худгаас зөөвөрлөх  
2 Мандал Алтай грүпп ХХК Дэлгэр Хөв булаг Хүрэн нүүрсний орд (Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэр) ашиглах.  Зам талбайн тосжилт дарах 3151 5241.6 81.48 427,086 1635.3 122.2 199,834 Дэлгэр сумын төвийн худгаас  
Шавхан зайлуулах 612 733.32 448,792 газрын доорх ус шавхан зайлуулах  
3 “Эф Ви Эс Пи” ХХК Алтай Зэгэстэй Алтайн өвөр говь Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө 49.65 9000 1152.85 10,373,220 735 132.99 97,748 Газрын гүний ус              Зэгэстэй хэмээх газарт  хугацаанаасаа өмнө өрөмдлөг  хийж дууссан 
4  “Билгүүн эрдэс” ХХК Эрдэнэ  Хар толгой Алтайн өвөр говь Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө 12 9942 1152.85 11,458,950 497.75 132.99 66,196 Газрын доорх ус   
5  “Хүннү Алтай Мениралс” ХХК,  Төгрөг  “Цагдуулт уул”, “Сэрээгийн өндөр”  Хүйсийн говь-Цэцэг нуур  Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө 12.375 11920 799.68 9,532,186 450 141.12 63,504 Газрын доорх ус  Түр нормоор тооцоход ийм байна, гэхдээ тоолуурын заалтаар төлбөрийг төлнө.  
6 “Хүннү Говь-Алтай” ХХК,  Төгрөг   “Хүрэнгийн талбай”   Хүйсийн говь-Цэцэг нуур  Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө 6 5760 799.68 4,606,156 450 141.12 63,504 Газрын доорх ус  Түр нормоор тооцоход ийм байна, гэхдээ тоолуурын заалтаар төлбөрийг төлнө.  
7 “Сод газар” ХХК, Тайшир “Өндөр цахир”  Хяргас нуур –Завхан гол Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө 6 11228 167.5 1,880,690 270 100.5 27,135 Гадаргын ус Завхан голоос  
8 “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК Алтай “Олонбулаг”  Алтайн өвөр говь Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө 33 22000 141 3,102,000 270 98.7 26,649 Гадаргын ус   
9 Эрчим хүч ОНӨААТҮГ Эрдэнэ  Сумын төв Алтайн өвөр говь Дулаан үйлдвэрлэл 5.3 1389.6 99.7 138,602 54.4     Газрын доорх Унд ахуй төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө 
  Нийт    80693.2   42,261,009     574,593    

 

Мэдээ оруулсан : 2016-05-18 19:52:59
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.