Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2023-01-16 Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР ... Дэлгэрэнгүй
2022-05-13 Сул орон тооны мэдээлэл Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт гарсан сул орон тооны мэдээллийг хүргэж байна. ... Дэлгэрэнгүй
2020-01-10 Сул орон тооны зар Сул орон тооны зар... Дэлгэрэнгүй
2014-09-24 Тус газрын сул орон тооны захиалга БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ САНАЛ ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.