Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014-09-24 Тус газрын сул орон тооны захиалга БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ САНАЛ ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.