Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
сул орон тооны захиалга

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН

СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ САНАЛ

2016.02.25                                                                                              Алтай хот

Байгууллага

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Төгрөг сум

байгаль хамгаалагч

Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах ажлыг мэргэшлийн үндсэн дээр зохион байгуулж орон нутгийн удирдлага, хууль хяналтын ажилтнууд, иргэдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч тэднээс удирдлага дэмжлэг авах замаар байгаль орчныг хамгаалах үр ашигтай үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах орчныг бүрдүүлэх

ТЗ-2

1

Дээд

Байгаль орчны чиглэлийн мэргэжилтэй,

эсвэл

байгаль орчны чиглэлээр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий сургуулийн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж төгссөн байх

Байгаль экологи, шинжлэх ухааны үндсэн мэдлэгтэй, мэргэшлийн зохих бэлтгэлтэй байх

-

Ёсзүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахиж иргэд, олон нийттэй ажиллах чадвартай, хүнтэй харилцах чадвар эзэмшсэн байх

Мотоцикль унадаг байх, байгаль орчны бодлого зарчим, арга замыг мэддэг,

2

Халиун сум

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

Дээд

3

Тонхил сум

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

Дээд

4

Шарга сум

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

Дээд

5

Алтай сум

Байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

Дээд

6

Дэлгэр сум Гуулин тосгон

ТЗ-2

1

Дээд

 

Мэдээ оруулсан : 2016-03-11 09:25:09
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.