Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т заасныг тус тус үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.
Тус газрын  аялал жуулчлалын мэргэжилтэн, Алтай сумын байгаль хамгаалагчийн ажлын байрыг сонирхсон иргэд доорх холбоосоор орж танилцана уу.
 
https://hh.csc.gov.mn/view/aa66f099-593b-48b9-8aa6-33a57537bcd1
Мэдээ оруулсан : 2023-01-16 14:22:30
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.