Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2016-05-16 Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Ойн зурвас байгуулах, Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан тухай Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Баян-Уул, Халиун, Хөхморьт сумдад нэг нэг булаг нийт 3 булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажлыг Жаргалан, Баян-Уул Хөхморьт сумдад ойн зурвас байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай.... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.