Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020-04-06 төсөл хөтөлбөр төсөл хөталбөр... Дэлгэрэнгүй
2014-10-08 2014 оны эхний хагас жилд гадаадын төсөл хөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулсан ажлууд Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар аймгийн бөхөн бүхий сумдад хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг орон нутагт хариуцан зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, гарсан үр дүнг нэгтгэх зорилгоор хамтран ажилладаг билээ. ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.