Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан

Холбоос

биотехникийн арга хэмжээ Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ... 2021-01-08...Дэлгэрэнгүй
төсөл хөтөлбөр төсөл хөталбөр... 2020-04-06...Дэлгэрэнгүй
ус ашиглуулах дүгнэлт ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахад бүрдү... 2020-04-06...Дэлгэрэнгүй
2
3
4
байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.