Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020-04-03 БОАЖГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 28-наас 04 дүгээр сарын 03-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 28-наас 04 дүгээр сарын 03-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2020-03-27 БОАЖГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 21-нээс 03 дугаар сарын 27-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 21-нээс 03 дугаар сарын 27-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2020-03-20 БОАЖГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 14-нөөс 03 дугаар сарын 20-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 14-нөөс 03 дугаар сарын 20-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2020-03-13 БОАЖГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 07-нooс 03 дугаар сарын 13-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 07-нooс 03 дугаар сарын 13-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2020-02-21 БОАЖГ-ын 2020 оны 02 дугаар сарын 15-наас 02 дугаар сарын 21-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын 2020 оны 02 дугаар сарын 15-наас 02 дугаар сарын 21-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2020-02-07 БОАЖГ-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-нээс 02 дугаар сарын 07-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-нээс 02 дугаар сарын 07-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2020-01-31 БОАЖГ-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 01 дүгээр сарын 31-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 01 дүгээр сарын 31-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ ... Дэлгэрэнгүй
2020-01-24 БОАЖГ-ын оны 01 дүгээр сарын 18-наас 01 дүгээр сарын 24-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын оны 01 дүгээр сарын 18-наас 01 дүгээр сарын 24-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2020-01-17 БОАЖГ-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын 11-нээс 01 дүгээр сарын 17-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ 2020 оны 01 дүгээр сарын 11-нээс 01 дүгээр сарын 17-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2020-01-10 БОАЖГ-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын 05-наас 01 дүгээр сарын 10-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ БОАЖГ-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын 05-наас 01 дүгээр сарын 10-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
 1 2 3 4 5 6 > 
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.