Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020-03-25 2020 оны 1-р улирлын өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ 2020 оны 1-р улирлын өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2019-12-25 2019 оны өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ Тус газарт 2019 онд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн мэдээ, тайлан... Дэлгэрэнгүй
2016-06-30 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн явц 2016 оны эхний хагас жилийн Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ тайлан... Дэлгэрэнгүй
2015-02-09 2014 оны өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар (2014.01.01-2014.12.31) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хандаж иргэдээс бичгээр 55 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Эдгээр санал хүсэлт, өргөдөл гомдол нь 55 буюу 100 хувь хуулийн хугацаандаа шийдвэрлэгдэж хариу өгөгдсөн байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-08 Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээ Иргэдээс болон албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэн ажиллаж байна.... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.