Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020-04-06 ус ашиглуулах дүгнэлт ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх материал... Дэлгэрэнгүй