Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2016-04-20 Зарлал Зарлал... Дэлгэрэнгүй
2016-04-21 ЗАРЛАЛ Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажил ... Дэлгэрэнгүй
2015-05-05 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ 2015 ОНД БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛААР ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ Дээрх ажлыг гүйцэтгэх сонирхолтой аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүд дээр заасан хугацаанд багтаан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт төслөө ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.