Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2022-09-02 Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах журмын төсөлд санал авч байна Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг сум, орон нутагт хангуулах, хог хаягдлын хяналтыг сайжруулах, иргэдэд хог хаягдлын талаарх мэдлэг боловсролыг олгох, хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах үүрэг бүхий олон нийтийн байцаагч ажиллуулах замаар хог хаягдлыг бууруулах, менежментийг сайжруулахад журмын гол зорилго оршино.... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.