Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2023-04-06 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Тус газар нь анх 1987 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр ус, цаг уурын газар, ой үржүүлгийн аж ахуйг нэгтгэн “Байгаль орчныг хамгаалах газар” нэртэйгээр байгуулагдаж байгаль орчны хамгаалал, ус, цаг уурын шинжилгээ, ойжуулалт, ойн тухай асуудлыг бүхэлд нь хариуцан ажиллаж эхэлсэн түүхтэй. ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.