Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Сул орон тооны зар

Ажлын байрны нэр

Ангилал зэрэглэл

Тайлбар

1

Жаргалан  сумын байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөөс нөхөх боломжгүй, урьд авсан шалгалтад хүн  тэнцээгүй тул  гэрээгээр иргэд ажиллуулж байна.

2

Чандмань сумын

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

3

Халиун  сумын

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

4

Дарив сумын байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

5

Алтай  сумын байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

6

Бугат сумын байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

 

 

Мэдээ оруулсан : 2020-01-10 16:15:11
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.