Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Сул орон тооны мэдээлэл

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН

СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2022.05.12                                                                                                                                              Алтай хот

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугат, Чандмань, Жаргалан, Халиун сумын байгаль хамгаалагч 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж, байгалийн нөөц баялгийг хариуцан хамгаалах, зүй зохистой ашиглуулах, нөхөн сэргээх, орчны бохирдлыг бууруулах, иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, ажиглалт, судалгаа шинжилгээ хийх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын өмнө хариуцна.

 

 

 

 

Туслах түшмэл

 

ТЗ-2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Бүрэн дунд ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Байгаль орчны чиглэлийн мэргэжилтэй бол давуу тал болно.

Бусад чиглэлийн мэргэжилтэй бол байгаль орчны чиглэлээр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий сургуулийн мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

-

  • албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх, санал зөвлөмж боловсруулах;
  • гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах.
  • компьютерийн хэрэглээний программ, мэдээллийн дэвшилтэт технологи ашиглах;
  • төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, найруулгын чадвартай байх;
  • мотоцикль, техник хэрэгсэлтэй харьцах;
  • газар нутгаа сайтар мэдэх;
  • шаардлагатай тохиолдолд биеэ хамгаалах чадвартай байх.

-

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Мэдээ оруулсан : 2022-05-13 16:53:46
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.