Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Тус газрын сул орон тооны захиалга

Байгууллага

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

 

 

 

 

Байгаль орчны газар

Төгрөг сум

байгаль хамгаалагч

Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах ажлыг мэргэшлийн үндсэн дээр зохион байгуулж орон нутгийн удирдлага , хууль хяналтын ажилтнууд, иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч тэднээс

ТЗ-2

1

Дээд

Байгаль хамгаалал- экологи  болон байгаль орчны чиглэлийн мэргэжилтэй байх 

Байгаль экологи, шинжлэх ухааны үндсэн мэдлэгтэй, мэргэшлийн зохих бэлтгэлтэй байх

Төрийн албанд 2-с доошгүй жил ажилласан байх, эсвэл байгаль орчны салбарт 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Ёсзүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахиж иргэд, олон нийттэй ажиллах чадвартай, хүнтэй харилцах чадвар эзэмшсэн байх

Мотоцикль унадаг байх, байгаль орчны бодлого зарчим, арга замыг мэддэг,

2

Халиун сум

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

Дээд

3

Тонхил сумын

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

Дээд

4

Чандмань сум

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

Дээд

5

Есөнбулаг сум

Байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

Дээд

 

Мэдээ оруулсан : 2014-09-24 16:40:02
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.