Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2016-08-26 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ Тус газрын 2016 оны 8 сарын 20-аас 2016 оны 8 сарын 26-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2016-08-23 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ Тус газрын 2016 оны 8 сарын 13-аас 2016 оны 8 сарын 19-ний хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2016-08-12 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ Тус газрын 2016 оны 8 сарын 6-аас 2016 оны 8 сарын 12-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2016-08-08 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ Тус газрын 2016 оны 7 сарын 30-аас 2016 оны 8 сарын 5-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ ... Дэлгэрэнгүй
2016-08-08 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ Тус газрын 2016 оны 7 сарын 23-аас 2016 оны 7 сарын 28-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2016-07-22 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ Тус газрын 2016 оны 7 сарын 16-аас 2016 оны 7 сарын 22-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2016-06-30 7 хоногийн мэдээ Тус газрын 2016 оны 6 сарын 18-аас 2016 оны 6 сарын 24-ний хооронд хийсэн ажлын мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2016-06-17 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 7 хоногийн мэдээ... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 > 
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.