Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014-10-13 2014 оны намрын бүх нийтээр мод тарих өдрөөр... 2014 оны “Бүх нийтээр мод тарих намрын өдөр”-өөр Есөнбулаг сумын хэмжээнд 21 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 420 иргэд оролцон 571 ш улиас, хайлаас, шар хуайс, чацарганы суулгац тарьсан байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-08 Цогт, Цээл, Алтай, Бугат сумдад ажиллалаа Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, байгаль орчиндоо хандах зөв хандлагыг төлөвшүүлэх, байгаль хамгаалахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2014 оны 09 сарын 10-аас 09 сарын 16-ны өдрүүдэд Цогт сумын Баянтоорой тосгон, Цээл, Бугат сумдад сургалт сурталчилгааны ажлыг... Дэлгэрэнгүй
2014-10-08 Байгаль орчны журмын эсрэг гарч буй гэмт хэрэг зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам хэлэлцүүлгийг Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Дэлхийн байгаль орчны өдрийн хүрээнд аймгийн ИТХ-тай хамтран байгаль орчны журмын эсрэг гарч буй гэмт хэрэг зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам хэлэлцүүлгийг 2014 оны 06 сарын 05-ны өдөр Иргэний танхимд зохион байгууллаа. ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-08 Дэлхийн байгаль орчны өдрөөр байгаль орчны салбарын байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчилав Дэлхийн байгаль орчны өдрийг угтан тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй байгаль орчны салбарын байгууллагууд болох Байгаль орчны газар, Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба, Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Монгол элсний УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа, Хүйс... Дэлгэрэнгүй
2014-10-08 Бүх нийтээр мод тарих өдрийг амжилттай зохион байгууллаа Хаврын мод тарих ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 1860 иргэн, 131 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцон 23374 мод бут сөөг тарьж, 72 м2 талбайг зүлэгжүүлэн зүлэгжүүлэн нийт 23497,9 мянган төгрөг зарцуулсан байна.... Дэлгэрэнгүй
2014-10-08 Биологийн олон янз байдлын өдрөөр Биологийн олон янз байдлын өдөр буюу 2014 оны 5 сарын 22-нд Цоохор ирвэс, Монгол бөхөн зэрэг амьтдын талаарх хүүхэд залуусын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хандлагыг эерэгжүүлэх, эдгээр амьтдын биологи, экологийн онцлог, экосистемд гүйцэтгэх үүрэг зэргийн талаар олон нийтэд ойлгуулах, нутаг орны чимэг, нэрийн хуудас болсон араатан амьтдаараа бахархах, хайр... Дэлгэрэнгүй
‹ First  < 7 8 9 10 11 12 13 14 > 
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.