Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014-11-07 7 хоногийн мэдээ Тус газар нь 2014 оны 11 сарын 01-нээс 2014 оны 11 сарын 7-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээг хүргүүлж байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014-11-04 Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа... Дэлгэрэнгүй
2014-10-31 7 хоногийн мэдээ Тус газар нь 2014 оны 10 сарын 25-наас 2014 оны 10 сарын 31-ний хооронд хийсэн ажлын мэдээг хүргүүлж байна. Үүнд:... Дэлгэрэнгүй
2014-10-31 Тоонотын хоолойд хөв байгууллаа Хаврын шар усны болон хур тунадасны үерийн урсацыг хуримтлуулан, ан амьтан, малын усан хангамжинд ашиглах, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, цөлжилтийг бууруулах зорилгоор Цогт сумын Тоонотын хоолойд улсын төсвийн хөрөнгөөр хөв байгуулах ажлыг ”Мөнхтооройт” ХХК гүйцэтгэлээ. ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-31 Усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүллээ Усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн хилийн заагийг тогтоож, тэмдэгжүүлэн хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар гадаргын ус унд ахуйдаа хэрэглэдэг сумдаас нэн шаардлагатай Тайшир сумын Завхан гол, Тонхил сумын Зүйлийн гол, Халиун сумын Халиун голд энгийн хамгаалалын бүс тогтоож, тэмдэг... Дэлгэрэнгүй
2014-10-31 Булаг шанд хамгаалсан ажил хүлээн авлаа Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Дарив, Жаргалан, Тайшир, Чандмань, Бигэр сумуудад тус бүр нэг, нийт 5 булаг шандны эхийг хамгаалж тохижуулах ажил хийгдэж аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/488 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дээрхи ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгч хүлээн авах ажлыг 2014 оны 10 дугаар сарын 15-19 хооронд зохио... Дэлгэрэнгүй
2014-10-31 ойжуулалтын ажил хүлээн авлаа Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ногоон хэрмийн 5 га, заган ойжуулалт 3 га, Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдсэн ойн зурвас байгуулах 3га, турширлтын журмаар ойгоос мод шилжүүлэн суулгах, мод үржүүлгийн газар өргөжүүлэх зэрэг ажилд үнлэлт дүгнэлт өгч хүлээн авах ажлыг аймгийн Засаг даргын А/488 тоот захирамжаар томило... Дэлгэрэнгүй
2014-10-31 Гэгээн нуурыг газрын зурагт тэмдэглэж, усны нөөцөд бүртгэх ажил хийгдэж байна. Гэгээн нуурыг газрын зурагт тэмдэглэж, усны нөөцөд бүртгэх ажил хийгдэж байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-23 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 3-аар нэмэгдсэн байна. Ашигт малтмалын газраас гаргасан мэдээллээр 2014 оны 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын Хиагт нэртэй талбайд 17570А тусгай зөвшөөрөлийг “Могол интэрнэшнл” ХХК, Тонхил сумын Хөндлөн уул нэртэй талбайд 17580А тусгай зөвшөөрлийг “Юниверсалминерал” ХХК, Төгрөг сумын Цахир нэртэй талбайд 17540А тусгай зөвшөөрлийг “Венера-Алтай... Дэлгэрэнгүй
‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > 
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.