Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Байгалийн баялгийг гэрээгээр эзэмшиж, ашиглах байгаль хамгаалах иргэдийн, малчны бүлэг
2015-05-28 “Байгалийн нөөцийн хамтын менежмент” нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулганд оролцсон тухай “Байгалийн нөөцийн хамтын менежмент” нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулганыг Улаанбаатар хотод 2015 оны 5 дугаар сарын 14-15 өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. ... Дэлгэрэнгүй
2014-09-24 Байгаль хамгаалах нөхөрлөл Дэлхийн улс орнуудын ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага нь алива нөөцийг үр ашигтай зарцуулдаг, байгаль орчны бохирдол, доройтлоос урьдчилан сэргийлсэн, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай үйлдвэрлэлийг дэмжсэн, нийгмийн ялгааг арилгахын төлөө эдийн засгийн тогтолцоог цогцлон бий болгоход чиглэгдэж байна.... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.