Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Байгаль хамгаалах нөхөрлөл

            Дэлхийн улс орнуудын ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага нь алива нөөцийг үр ашигтай зарцуулдаг, байгаль орчны бохирдол, доройтлоос урьдчилан сэргийлсэн, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай үйлдвэрлэлийг дэмжсэн, нийгмийн ялгааг арилгахын төлөө эдийн засгийн тогтолцоог цогцлон бий болгоход чиглэгдэж байна. Энэ жишгээр Монгол Улс эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг хангах зорилт тавин ажиллаж, өмнө нь байгалийн нөөц ашигласны төлбөр гэж төлдөг байсан бол одоо бохирдуулсны төлбөр төлөхөөр хуульчилсан. Өөрөөр хэлбэл бохирдуулагч нь төлөгч байх, хамгаалагч нь ашиглагч  байх зарчмыг баримталж, байгалийн нөөц баялагийг хариуцан, хамгаалж, түүний үр шим, өсөн нэмэгдсэн нөөц баялгийг давуу эрхтэйгээр ашиглахаар буюу нутгийн иргэдэд байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах,  нөхөн сэргээх эрхийг олгож, түүнээс гарах үр ашгийг хүртэх давуу эрх олгох эрх зүйн үндсийг бий болгон хуульчилж өгсөн. Үүний үндсэн дээр байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл байгуулах, тэдгээртэй хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллаж байна.

 

             Аймгийн хэмжээд Байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших иргэдийн  нөхөрлөлийн  баримтлах журам 40 нөхөрлөлд 929 хүн ажиллаж, 384247 га талбайг хариуцан хамгаалж байна. Дээрх байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлүүд нь байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах ашиглахаас гадна хамтарсан бизнесс эрхэлж / цагаан идээ боловсруулах, оёдол, гар урлал эрхлэх гэх мэт.../ өрхийн амжиргаагаа дээшлүүлж байна.

Нөхөрлөлийн нэр

Байршил /засаг захиргааны харьяалал / сум, багаар/

Сумын ИТХ-ын шийдвэр

Нөхөрлөлийн гэрчилгээ авсан огноо

Гэрчилгээний дугаар

Нийгмийн судалгаа

Эзэмшин, хариуцан хамгаалж байгаа талбай / га

Үйл ажиллагааны чиглэлүүд

Огноо

Дугаар

Ахлагчийн овог, нэр

Гишүүний тоо

Идэвхтэн байгаль хамгаалагчийн тоо

Өрхийн тоо

Нийт талбай / га

Хамаарах газрын нэр

 

Ажийн харуул

Алтай сум, Уртын баг

2009.06.30

13

гэрчилгээгүй

 

З.Мөнгөншагай

17

2

8

3500

Үзүүрийн булгаас шивээт, талын уушигаас сэрвэн чулуу

Тусгай зориулалтаар ан агнуулах, байгалийн баялаг ашиглах, бэлчээр ашиглах, гар урлал

 

Зүүн говь

Алтай сум, Баянцагаан баг

2009.06.30

13

гэрчилгээгүй

 

Б.Баярсайхан

7

2

6

3000

Жигжийн хөвөөс сайн цагийн хар, тэвхийн нуруунаас дөхөмийн гол

байгалийн баялаг ашиглах, бэлчээр ашиглах, гар урлал, газар тариалан

 

Буянт-Алтай

Алтай сум, Баянцагаан баг

2011.01.24

2

гэрчилгээгүй

 

Д.Ганзориг

21

0

0

1.5

Шувуутайн сайр

Алт олборлох

 

Жавхлант

Эрдэнэ сум, Цэцэг нуур баг

2006.09.14

46

2006.09.25

1

Б.Нарантуяа

44

4

14

1125

Хярын дээд хэсгээс Жавхлантын эхний ам хүртэл, Хадант урд тал, хараат, Урд ахар, Шугам, Усч, Эрдэнэ овоо, Тосонгийн нуруу, Царам, Тал дайраг, Бага зармангий баянбүрд

малын тэжээлийн ургамал тариалах, моп тарих, хүнсний ногоо тариалах

 

Элсний яргуй

хөхморьт сум, 5-р баг

2011.09.09

25

2011.09.09

1

н.Хоохууз

11

0

10

1

Мод үржжүлгийн газар

мод үржүүлгийн газар, хүнсний ногоо тариалах

 

Гурван худаг

Хөхморьт сум, 3-р баг

2010.04.24

10

гэрчилгээгүй

-

Н.Ганбат

20

0

10

560

Гурван худаг орчим

бэлчээрийг зохистой ашиглах, сулийн гурил хийх

 

Их зэгс

Хөхморьт сум, 3-р баг

2010.04.24

10

гэрчилгээгүй

-

М.Баатархүү

20

0

11

980

Их зэгс

бэлчээрийг зохистой ашиглах, сулийн гурил хийх

 

Гурван түшиг

Хөхморьт сум, 3-р баг

2010.04.24

10

гэрчилгээгүй

-

 

13

0

13

6.5

 

бэлчээрийг зохистой ашиглах, сулийн гурил хийх

 

Хоёр худаг

Хөхморьт сум, 3-р баг

2010.04.24

10

гэрчилгээгүй

-

 

18

0

18

8

Хоёр худаг

бэлчээрийг зохистой ашиглах, сулийн гурил хийх

 

Говийн ундраа

Халиун сум, Олонбулаг баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Ш.Нацагдорж

15

1

7

-

Олон булгийн гол

бэлчээрийг зохистой ашиглах, хужир ашиглах

 

Хамтдаа

Халиун сум, Чацран баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

З.Ойдов

14

0

7

-

Систем

бэлчээрийг зохистой ашиглах, байгалийн балгийг зөв зохистой ашиглах /заг, хужир, ус/

 

Дунд гол

Халиун сум, Олонбулаг баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Т.Нэргүй

17

0

9

-

Найтуур

Бэлчээрийг ашиглах, байгалийн баялгийг хамгаалж ашиглах

 

Найтуур

Халиун сум, Олонбулаг баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Б.Амгалан

8

0

4

-

Хуст

бэлчээрийг зохистой ашиглах, байгалийн балгийг зөв зохистой ашиглах /заг, хужир, ус/

 

Хуст

Халиун сум, Олонбулаг баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Д.Эрдэнэпүрэв

13

0

6

-

Зүүн хаяа

бэлчээрийг зохистой ашиглах, байгалийн балгийг зөв зохистой ашиглах /заг, хужир, ус/

 

Гол ээж

Халиун сум, Олонбулаг баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

М.Хайдав

6

0

3

-

Олон булаг

бэлчээрийг зохистой ашиглах, байгалийн балгийг зөв зохистой ашиглах /заг, хужир, ус/

 

Зурагт хайрхан

Баян-Уул сум, Алтангадас баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

З.Эрдэнэцогт

49

0

9

6400

Их бэрхийн эргэн тойрон

Байгалийн баялагийг хамгаалах ашиглах

 

Хайрханы хишиг

Баян-Уул сум, Алтангадас баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Ц.Нямдорж

39

0

10

5200

Ловонгийн нурууны ар өвөр, Оргойт холбоо, Өлөнт

Байгалийн баялагийг хамгаалах ашиглах

 

Ургах наран

Баян-Уул сум, Баянхайрхан баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Д.Энхбаяр

22

1

11

980

Баянбогд хайрхан

Байгалийн баялагийг хамгаалах ашиглах

 

Алтан тариа

Баян-Уул сум, Баянговь баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Ш.Төмөрхуяг

6

0

2

1156.2

Адаг гол, хойт гол

бэлчээрийг зохистой ашиглах

 

Баянтал

Баян-Уул сум, Баянхайрхан баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

П.Амгаланбаатар

13

0

7

4515.2

Илийн адаг, хүнхэр, хушу нутаг, талын өтөг, шар худаг

бэлчээрийг зохистой ашиглах

 

Зөв эрч

Баян-Уул сум, Чандманхайрхан баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Д.Ерөөлт

22

0

6

4534.7

Баруун сэрвэн, чаргайт, шүрээ, асга ус, бараан давхар, баян улаан цахир хошуу, хайрханы ар, хасуй, илийн ар

бэлчээрийг зохистой ашиглах

 

Сэлмэн

Баян-Уул сум, Баянбогд баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

Н.Алтангэрэл

14

0

7

5285.5

тарвагат, намын даваа, өвчүү, доод тосон, тосонгийн ам, намын ам, улаан үзүүр, булганы хар толгой, гэдгэрийн ам, уулзвар

бэлчээрийг зохистой ашиглах

 

Хуст-Улиас

төгрөг сум, Хүрэн гол баг

-

 

гэрчилгээгүй

 

 

23

0

13

5000

Хүрэн гол, хуст, урд улиас

байгалийн баялаг ашиглах, хамгаалах, бэлчээр ашиглах

 

Номгон хайрхан

Тайшир сум, хуримт баг

2009.12.28.

11

гэрчилгээгүй

 

Д.Ганбаатар

16

0

16

10000

Их номгон уул, бэрх, завхан гол, дээд улаан хясаа, доод улаан хясаа

ан амьтан хамгаалах, байгалийн баялаг ашиглах, бэлчээр ашиглах

 

Мөрөнгийн Эх

Тайшир сум, галуут баг

2009.12.28.

11

гэрчилгээгүй

 

Б.Лхагва

19

0

19

10000

Жонгийн нуруу, Мөрөнгийн эх

ан амьтан хамгаалах, байгалийн баялаг ашиглах, бэлчээр ашиглах

 

Далан

Тайшир сум, далан баг

2009.12.28.

11

гэрчилгээгүй

 

С.Батнасан

17

0

17

10000

Далангийн нуруу, Хонгорын нуруу, их шилүүстэй уул, 7-н тогоо

ан амьтан хамгаалах, байгалийн баялаг ашиглах, бэлчээр ашиглах

 

Шаргын говь

Шарга сум, Баянгол баг

 

 

гэрчилгээгүй

 

Ж.Нансалмаа

18

0

9

-

-

эсгий гар урлал, оёдол

 

Áàÿí áóðãàñ

äàðèâ ñóì 2-ð áàã

2008.5.21

26

гэрчилгээгүй

-

̺íõáàò

27

1

10

10000

 

гар урлал, газар тариалан

 

Дэлгэр салаа

Дарив сум, 1-р баг

2008.07.08

1

2008.08.28

1

Л.Цэемаа

50

1

12

10400

Зуухны ирмэгийн дунд хашаанаас дээш, усалгааны системний 2-р харгана хүртэл

газар тариайлан, мал аж ахуй, ойжуулалт

 

Èõ ñàíàà÷ëàãà

Äàðèâ ñóì 4-ð áàã

 

 

гэрчилгээгүй

-

Öýöýãìàà

43

1

9

10000

Èõýñèéí ãîë

гар урлал, байгалийн баялаг ашиглах, хамгаалах

 

Дэлэгжун хайрхан

Цогт сум, гэгээт баг

2008.07.03

3

гэрчилгээгүй

-

Д.Цэрэндондог

25

2

12

1000

Дэлэгжун хайрхан, Хожгор хүний тлгой, ар улаан бургаст, өвөр улаан бургаст, дээд хөх салаа, доод хөх салаа, Сэлмэн

мод тарих, чацаргана тарих, хүнсний ногоо тариалах, бэлчээрийг зохистой ашиглах,  байгалийн баялаг ашиглах

 

Мэдээ оруулсан : 2014-09-24 15:41:25
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.