Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014-09-24 Говь-Алтай аймгийн уур амьсгал Уур амьсгалыг бүрдүүлэх хүчин зүйл дотроос хамгийн чухал бөгөөд олон талтай нарийн төвөгтэй нөлөөлөлтэй нь газрын гадарга янз бүр байх явдал юм. ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.