Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014-09-24 Байгалийн гамшиг Байгалийн гамшиг Аймгийн хэмжээнд Аймгийн онцгой комисс, аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс, хэв журам сахиулах алба, цацраг, химийн хяналтын хэсэг, эрүүл мэндийн алба, халдвар эсэргүүцэх хөдөлгөөнт отряд, цахилгааны аваар техникийн бүлэг, дулааны шугам сүлжээний аваар техникийн бүлэг, холбоо зарлан мэдээллийн алба, мэргэжлийн хяналтын бүлэг, байгаль о... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.