Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2015-02-27 Уул уурхайн олборлолтонд өртсөн болон нөхөн сэргээгдсэн газрын судалгаа Уул уурхайн олборлолтонд өртсөн болон нөхөн сэргээгдсэн газрын судалгаа /өссөн дүнгээр, га-аар/ ... Дэлгэрэнгүй
2015-02-27 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн судалгаа Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн судалгаа /сүүлийн 4 жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
2015-02-24 Ашигт малтмалын хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн талаархи мэдээлэл Говь-Алтай аймгийн нутаг дэвсгэрийн 7.9 хувийг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзлэж байна.... Дэлгэрэнгүй
2014-10-22 Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газруудын өнөөгийн төлөв байдал, түүний нөхөн сэргээлт Аймгийн хэмжээнд хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас 16 сумын 50 газрын нийт 355.7 га талбай эвдрэлд орсноос 2010-2012 онуудад 52.67 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж 303.03 га газар үлдээд байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-22 Газрын хэвлийн ашиглалт, хамгаалалт 2014 оны 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд ашиглалтын 22 тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 22,1 мянган га талбайг буюу 0,15 хувийг, хайгуулын 107 тусгай зөвшөөрөл 1238,2 мянган га талбайг буюу 8,75 хувийг тус тус эзлэж байна. ... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.