Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2018-08-05 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 47 талбай бүртгэлтэй байгаагаас 2017 онд 7 талбайд 4 ААН олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан байна.... Дэлгэрэнгүй
2018-02-27 Уул уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэрсэн газрын тооллого судалгааны ажлыг зохион байгуулав Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны А/71 тоот тушаалаар батлагдсан “Уул уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэрсэн газрын тооллого хийх ажлын удирдамж”-ийн дагуу аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тооллого судалгааны ажлыг орон нутгийн холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын ажилтнуудыг оролцуулан 2017... Дэлгэрэнгүй
2016-06-15 2016.06 дугаар сарын байдлаар ашигт малтмалын хайгуул хийж буй аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт 2016.06 дугаар сарын байдлаар ашигт малтмалын хайгуул хийж буй аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт... Дэлгэрэнгүй
2016-05-02 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг дүгнэн ажилласан тухай 2015 онд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан 5 аж ахуйн нэгжийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.... Дэлгэрэнгүй
2016-04-07 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөний мэдээлэл Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн эзлэх талбай улсын хэмжээнд 2 хувиар, аймгийн хэмжээнд 3,1 хувиар тус тус өссөн байна.... Дэлгэрэнгүй
2015-05-27 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөний мэдээ 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн эзлэх талбай аймгийн хэмжээнд 0,5 хувиар буурсан байна.... Дэлгэрэнгүй
2015-05-10 “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хууль батлагдлаа.... Дэлгэрэнгүй
2015-04-27 Ашигт матмалын тусгай зөвшөөрлийн эзлэх талбай Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд 0,4 хувиар буурсан байна Ашигт матмалын тусгай зөвшөөрлийн эзлэх талбай 2015.04.06-байдлаар Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд 0,4 хувиар буурсан байна... Дэлгэрэнгүй
2015-02-27 Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын судалгаа Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын судалгаа ... Дэлгэрэнгүй
2015-02-27 “Марко Поло” ХХК-ийн “Хөх сэрх -1”, Хөх сэрх-2” уурхайн нөхөн сэргээлтийн судалгаа Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Марко Поло” ХХК-ийн“Хөх сэрх -1”, Хөх сэрх-2” уурхайн нөхөн сэргээлтийн судалгаа ... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.