Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
“Марко Поло” ХХК-ийн “Хөх сэрх -1”, Хөх сэрх-2” уурхайн нөхөн сэргээлтийн судалгаа

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Марко Поло” ХХК-ийн

“Хөх сэрх -1”, Хөх сэрх-2” уурхайн нөхөн сэргээлтийн судалгаа

 

Д/д

Сумдын нэр

Газрын нэр

Хийсэн байгууллагын нэр

Нөхөн сэргээлт хийсэн он 

Олборлолтонд өртсөн газрын хэмээ /га-гаар/

Нөхөн сэргээсэн талбай /га/

Тайлбар

Биологи

Техник

1

Бигэр сум

Булаг нэртэй талбайд

Дөрөлж нэртэй газар

 

“Марка поло” ХХК

2011

23.91

-

9,2

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн

2

Бигэр сум

Булаг нэртэй талбайд Дөрөлж нэртэй газар

“Марка поло” ХХК

2012

27.5

-

23.8

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн

3

Бигэр сум

Булаг нэртэй талбайд Дөрөлж,

Цагаан гол нэртэй газар

“Марка поло” ХХК

2013

14.92

-

20.06

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн

4

Бигэр сум

Булаг нэртэй талбайд Дөрөлж, Цагаан гол нэртэй газар

“Марка поло” ХХК

2014

20.0

-

13,2

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн

Нийт

86.33

-

66.26

 

Мэдээ оруулсан : 2015-02-27 17:06:44
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.