Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн судалгаа

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн судалгаа /тоо, талбайн хэмжээ/

Д/д

 

 Аймгийн нэр

 

    Он

 

                              Бүгд

Үүнээс:

 

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөр-лийн тоо

Талбайн хэмжээ Мян.га

Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь

Тусгай зөвшөөр-лийн тоо

Талбайн хэмжээ Мян.га

Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь

Тусгай зөвшөөр-лийн тоо

Талбайн хэмжээ Мян.га

Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь

1

Говь-Алтай

2011

 

279

3175.4

22.4

12

1.1

0.0

267

3174.2

22.4

2

2012

 

183

2667.4

18.8

16

3.0

0.0

167

2664.3

18.8

3

2013

 

138

1973.8

13.9

18

4.4

0.0

120

1969.3

13.9

4

2014

 

128

1184.3

8.4

27

25.4

0.2

101

1158.8

8.2

5

2015.02

124

1126.2

7.9

27

25.4

0.2

97

1100.7

7.8

Мэдээ оруулсан : 2015-02-27 16:53:00
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.