Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Газрын хэвлийн ашиглалт, хамгаалалт
2016-06-15 2016.06 дугаар сарын байдлаар ашигт малтмалын хайгуул хийж буй аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт 2016.06 дугаар сарын байдлаар ашигт малтмалын хайгуул хийж буй аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт... Дэлгэрэнгүй
2016-05-02 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг дүгнэн ажилласан тухай 2015 онд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан 5 аж ахуйн нэгжийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.... Дэлгэрэнгүй
2016-04-07 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөний мэдээлэл Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн эзлэх талбай улсын хэмжээнд 2 хувиар, аймгийн хэмжээнд 3,1 хувиар тус тус өссөн байна.... Дэлгэрэнгүй
2015-05-27 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөний мэдээ 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн эзлэх талбай аймгийн хэмжээнд 0,5 хувиар буурсан байна.... Дэлгэрэнгүй
2015-05-10 “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хууль батлагдлаа.... Дэлгэрэнгүй
2015-04-27 Ашигт матмалын тусгай зөвшөөрлийн эзлэх талбай Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд 0,4 хувиар буурсан байна Ашигт матмалын тусгай зөвшөөрлийн эзлэх талбай 2015.04.06-байдлаар Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд 0,4 хувиар буурсан байна... Дэлгэрэнгүй
2015-02-27 Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын судалгаа Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын судалгаа ... Дэлгэрэнгүй
2015-02-27 “Марко Поло” ХХК-ийн “Хөх сэрх -1”, Хөх сэрх-2” уурхайн нөхөн сэргээлтийн судалгаа Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Марко Поло” ХХК-ийн“Хөх сэрх -1”, Хөх сэрх-2” уурхайн нөхөн сэргээлтийн судалгаа ... Дэлгэрэнгүй
2015-02-27 Уул уурхайн олборлолтонд өртсөн болон нөхөн сэргээгдсэн газрын судалгаа Уул уурхайн олборлолтонд өртсөн болон нөхөн сэргээгдсэн газрын судалгаа /өссөн дүнгээр, га-аар/ ... Дэлгэрэнгүй
2015-02-27 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн судалгаа Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн судалгаа /сүүлийн 4 жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
2015-02-24 Ашигт малтмалын хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн талаархи мэдээлэл Говь-Алтай аймгийн нутаг дэвсгэрийн 7.9 хувийг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзлэж байна.... Дэлгэрэнгүй
2014-10-22 Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газруудын өнөөгийн төлөв байдал, түүний нөхөн сэргээлт Аймгийн хэмжээнд хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас 16 сумын 50 газрын нийт 355.7 га талбай эвдрэлд орсноос 2010-2012 онуудад 52.67 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж 303.03 га газар үлдээд байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-22 Газрын хэвлийн ашиглалт, хамгаалалт 2014 оны 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд ашиглалтын 22 тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 22,1 мянган га талбайг буюу 0,15 хувийг, хайгуулын 107 тусгай зөвшөөрөл 1238,2 мянган га талбайг буюу 8,75 хувийг тус тус эзлэж байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.