Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Ашигт малтмалын хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн талаархи мэдээлэл

         Монгол Улсын хэмжээнд 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2691 ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байгаа бөгөөд нийт нутаг дэвсгэрийн 10582.2 мянган га талбайг буюу 6.8 хувийг эзлэж байна. Үүний 1396 нь ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бөгөөд нийт нутаг дэвсгэрийн 1080.8 мянган га талбайг буюу 0.7 хувь, 1295 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 9501,4 мянган га талбайг буюу 6.4 хувийг тус тус эзлэж байна.   

         Говь- Алтай аймгийн хэмжээнд авч үзвэл  ашигт малтмалтын  хүчин төгөлдөр 124 тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 1126.2 мянган га талбайг буюу 7.9 хувийг, үүнээс 27 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 25.4 мянган га талбайг буюу 0.2 хувь, 97 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 1100,7 мянган га талбайг буюу 7.8 хувийг тус тус эзлэж байна.

 

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн судалгаа /тоо, талбайн хэмжээ

Д/д

 

 Аймгийн нэр

 

    Он

 

                              Бүгд

Үүнээс:

 

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөр-лийн тоо

Талбайн хэмжээ Мян.га

Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь

Тусгай зөвшөөр-лийн тоо

Талбайн хэмжээ Мян.га

Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь

Тусгай зөвшөөр-лийн тоо

Талбайн хэмжээ Мян.га

Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь

1

Говь-Алтай

2011

 

279

3175.4

22.4

12

1.1

0.0

267

3174.2

22.4

2

2012

 

183

2667.4

18.8

16

3.0

0.0

167

2664.3

18.8

3

2013

 

138

1973.8

13.9

18

4.4

0.0

120

1969.3

13.9

4

2014

 

128

1184.3

8.4

27

25.4

0.2

101

1158.8

8.2

5

2015.02

124

1126.2

7.9

27

25.4

0.2

97

1100.7

7.8

 

Мэдээ оруулсан : 2015-02-24 16:00:00
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.