Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.