Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Уур амьсгал, цаг уур
2014-09-24 Говь-Алтай аймгийн уур амьсгал Уур амьсгалыг бүрдүүлэх хүчин зүйл дотроос хамгийн чухал бөгөөд олон талтай нарийн төвөгтэй нөлөөлөлтэй нь газрын гадарга янз бүр байх явдал юм. ... Дэлгэрэнгүй