Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020 онд ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

2020 ОНД АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020.01.07                                                                                                                                                                                                 Алтай хот

Сургалтын нэр

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

1

Гавьяаны амралтаа авсан байгууллагын  ахмадуудаа Цагаан сар болон ахмадын баярын арга хэмжээнд хүндэтгэл үзүүлэх, гарын бэлэг олгох

 

2, 10 дугаар сард

  Я.Жаргалцэцэг,А.Энх-Амгалан

2

Төрийн албан алба хаасан нэмэгдэл олгохтой холбогдуулан ажилласан жилийг хуульд дүрэм журамд нийцүүлэн тооцох, цалингийн нэмэгдлийг сар бүр олгох

1-12 сард

   Я.Жаргалцэцэг, А.Энх-Амгалан

3

Албан хаагчдад хоолны мөнгөний дэмжлэг үзүүлж мөнгийг зохих хувиар тооцож олгох

1-12 сард

Я.Жаргалцэцэг,

А.Энх-мгалан

 

 

4

Ээлжийн амралтыг газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу албан хаагчдад биеэр эдлүүлэх

1-12 сард

Я.Жаргалцэцэг,

А.Энх-Амгалан

5

Өрөө тасалгааг  эмх цэгцтэй, цэвэр байлгах, албан хаагчдын болон үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжтай байдлыг нэмэгдүүлэх

1-12 сард

Б.Ганчимэг

 

6

Тэмдэглэлт ой баяр ёслолын үеэр тэргүүний ажилчдыг шагналд тодорхойлох, холбогдох газарт уламжилж шийдвэрлүүлэх

1-12 сард

Д.Батмагнай, Я.Жаргалцэцэг

7

Хурим хийсэн, хүүхдийн сэвлэгний найр, шинэ байранд орох, шинэ хүүхэдтэй болох зэрэгт байгууллагаас дэмжлэг үзүүлэх

1-12 сард

Д.Батмагнай,

А.Энх-Амгалан

7

Ар гэрт нь гачигдал гарсан, эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болсон тохиолдолд байгууллагаас дэмжлэг үзүүлэх

1-12 сард

Д.Батмагнай,

А.Энх-Амгалан

8

Байгаль хамгаалагчдад 6 мотоцикль, 6 байршил тогтоогч авах, хангах

2-3 сард

А.Энх-Амгалан, Б.Энхмөнх

Өмч хамгаалах зөвлөл

9

Амьдралын боломж тааруу, олон хүүхэдтэй албан хаагчид туслах ажил зохион байгуулах

2 сард

Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл

10

Гар бөмбөг, дартсын тэмцээн зохион байгуулах

5 сард

Байгууллагын бүх албан хаагчид

11

Шатар, даамны тэмцээн зохион байгуулах

10 сард

Байгууллагын бүх албан хаагчид

12

Албан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх талаар эрүүл мэндийн үзлэг хамруулах

 сард

Я.Жаргалцэцэг,

А.Энх-Амгалан

13

Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас авах, үр дүнд суурилсан ажил зохион байгуулах, танилцуулах

1,12 сард

Я.Жаргалцэцэг

14

Гэр, амины байшинд амьдардаг албан хаагчдад 1 удаа түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх

10-11 сард

А.Энх-Амгалан

 

Мэдээ оруулсан : 2020-04-06 18:25:31
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.