Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020 онд байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдэх ажлууд

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ

ЗАРДЛААР ХИЙГДЭХ АЖЛУУД         

         Хэрэгжүүлэх ажлууд

Шалгуур үзүүлэлт /хүрэх үр дүн/

Хамрах хүрээ /тоо хэмжээ/

Зардал /мян. Төг/

1

Гадны нөлөөлөлд өртөж буй голуудад усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн дэглэм тогтоох, мөрдүүлэх,  тэмдэгжүүлэн, загон татах

 

Усны эх үүсвэрт загон татаж тэмдэгжүүлсэн байна

2 гол

Бугат сумын  Баянгол, Есөнбулаг сумын Шаврын гол

 

20000,0

2

Зэрлэг амьтны усан хангамжийг шийдвэрлэх,  хүн амын ундны усны чанарыг сайжруулах зорилгоор булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах

Булгийн ундарга нэмэгдэж 350 м2 доошгү

й газарт хамгаалалт тогтоосон байна

4 булаг /Тайшир, Цээл, Бигэр, Дэлгэр/

12000,0

3

Гадаргын болон гүний  усны ашиглалтад чанарын мониторинг хийх, худгуудыг паспортжуулах

Худгийг бүрэн паспортжуулсан байна

18 сум 2 тосгоныг хамруулна.

20056,3

4

Нэн ховор, ховор амьтны байршил нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах

 

Цаг агаар хүндэрсэн үед  биотехникийн арга хэмжээ авсан байна.

500 боодол өвс, 2 тн хужир

6000,0

 

5

 

Ойн зурвас байгуулах

Ойжуулалтын ажил хийгдсэн байна.

6 га

/Шарга, Жаргалан сумдад тус бүр 3 га/

12000,0

 

6

Байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулж мотоцикль, байршил тогтоогчоор хангах

 Мотоцикль, байршил тогтоогчоор хангагдсан байна.

6 мотоцикль

6 байршил тогтоогч

15000,0

 

7

Улсын болон орон нутгийн чанартай зам дагуу хогийн бункер байгуулах

 

Бункерны тоо

5

25000,0

8

Ногоон паспорт эзэмшигч хүүхдүүдийн нэрэмжит “Ногоон төгөл” хүүхдийн цэцэрлэгт хүрээлэн тохижуулах

Байгальд ээлтэй хүүхэд багачуудын судалгаа шинжилгээ хийх, танилцах таатай орчин бүрдэнэ.

Есөнбулаг сум

9403,1

 

Нийт дүн

 

119459.4

 

 

Мэдээ оруулсан : 2020-04-06 11:10:22
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.