Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020 оны албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ /I улирлын мэдээ/

/upload/files/Албан бичгийн мэдээ тайлан-2020 оны эхний 3 сарын байдлаар.pdf

Мэдээ оруулсан : 2020-04-01 20:27:27
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.