Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
" Хогондоо challenge " - д байгаль орчны салбарын байгууллагууд нэгдлээ.

Алтай хотыг тойрсон эзэнгүй хог хаягдлын хэмжээг багасгах, хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах, иргэдийг цэвэр орчинд амьдрах боломжоор хангах зорилгоор Есөнбулаг сумын ЗДТГ-аас, тус сумын албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн дунд зарласан "Хогондоо challenge " -д аймгийн БОАЖГ, ХГЦНСГЗ-ны хамт олон нэгдэж, Есөнбулаг суманд байрлах Ногоон нуурын орчмын 2 тн хогийг цэвэрлэж, аймгийн нэгдсэн хогийн цэгт хүргүүллээ. 

    

Мэдээ оруулсан : 2018-06-05 10:48:21