Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрллийн мэдээ 2017 оны 11 дүгээр сар
Говь- Алтай аймгийн хэмжээнд ашигт малтмалын  хүчин төгөлдөр 183 тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 967.2 мянган га талбайг буюу 6.8 хувийг,  үүнээс 47 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 67.5 мянган га талбайг буюу 0.47 хувь, 136 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 899.7мянган га талбайг буюу 6,36 хувийг тус тус эзлэж байна. /2017.11.05 байдлаар/
     Дээрхи тоо баримтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын судалгаатай харьцуулахад  ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тоо 15-аар, эзлэх талбайн хэмжээ  464,5 мянган га-аар буюу  3,3 хувиар буурсан дүнтэй байна. 

 

   

 

Мэдээ оруулсан : 2017-11-29 10:00:00
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.