Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
ЗАРЛАЛ

2016 онд байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар

Баян-Уул, Хөхморьт, Халиун сумд тус бүр нэг нийт 3 булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажил хийгдэх гэж байгаа тул.

Гүйцэтгэхийг сонирхсон аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, малчны бүлгүүд

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт 2016 оны 04 сарын 25-ны дотор төсөл ирүүлнэ үү.

Мэдээ оруулсан : 2016-04-21 14:02:03
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.