Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ОРОН НУТГИЙН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЖ ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН АСУУДАЛ, ГАРГУУЛСАН ШИЙДВЭР, ТЭДГЭЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
Мэдээ оруулсан : 2015-08-24 15:32:04