Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт / 2 дугаар улирлын байдлаар /
Мэдээ оруулсан : 2015-08-24 14:57:28
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.