Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Аймгийн засаг даргын захирамжийн биелэлт /2015 оны 2 дугаар улирлын байдлаар /
Мэдээ оруулсан : 2015-08-24 14:45:06
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.