Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2014 оны биелэлт жилийн эцсийн байдлаар
Мэдээ оруулсан : 2015-08-24 11:25:42
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.