Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014 оны жилийн эцсийн тайлан
Мэдээ оруулсан : 2015-08-20 15:19:12
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.