Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ 2015 ОНД БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛААР ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

                   ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ 2015 ОНД БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ

                                 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛААР ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

 

д/д

 

Ажил, арга хэмжээ

Тоо ширхэг

 

Төсөв

 

Төсөл хүлээн авах хугацаа

Тайлбар

1

 

Булаг шандны эхийг хашиж, хамгаалах, тохижуулах

3

6000,0

2015.05.22

Цээл сумын Дэрстэй баг Холиохын булаг, Тонхил сумын Бүс уул баг Хар чулуут булаг, Есөнбулаг сумын  Баяншанд багийн  Шаврын  голын булаг

2

Усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс тогтоох тэмдэгжүүлэх, загон татаж дэглэм мөрдүүлэх

2

6000,0

2015.05.22

Цээл сумын Цээл гол, Дарив сумын Ихэсийн

3

Ойн зурвас байгуулах

5 га

10000,0

2015.05.10

Тонхил, Дарив сумд

4

“Ногоон хэрэм”-ийн ойн зурвас байгуулах

5 га

10000,0

2015.05.10

“Ногоон хэрэм”-ийн зурвасын дагуу Тайшир, Жаргалан, Баян-Уул сумд

Дүн

37 000.0

 

 

Тайлбар:   Дээрх ажлыг гүйцэтгэх сонирхолтой аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүд дээр заасан хугацаанд багтаан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт төслөө  ирүүлнэ үү.

 

Мэдээ оруулсан : 2015-05-05 09:48:18
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.