Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
3-р сарын аяны хүрээнд зохион байгуулах

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ:

Хийгдэх ажил

Хугацаа

     Хариуцах байгууллага

Хамрах хүрээ

1

Сарын аяны хүрээнд хийгдэх ажлын талаар мэдээ, мэдээллийг “Миний нутаг” ТВ-тээ хамтран явуулах

3-р сарын 06

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

Аймгийн  нийт иргэд

2

“Ус ба тогтвортой хөгжил” сэдвийн хүрээнд гар зургийн уралдааныг зарлаж шалгаруулах

3 сарын 5-20

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

ЕБС-ийн сурагчид

3

Гарын доорхи материал болон хаягдал ашиглан  бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх уралдаан зохион байгуулах

3 сарын 10-28

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

Аймгийн  нийт иргэд

ЕБС-ийн сурагчид

4

“Байгалийн баялгийг хамгаалах дуэлд дуудах”  бүтээлч аяныг зохион байгуулах

3 сарын 09-29

 БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

Албан байгууллага, Аж ахуй нэгж байгууллага

5

Цаг уур, уух амьсгалын өөрчлөлт болон байгаль хамгаалах сэдвээр нийт сурагчдын дунд уулзалт зохион байгуулах

3 сарын 09-13

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

ЕБС-ийн сурагчид, МСҮТ-ийн сурагчид

 

6

Ус ашиглагч аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамруулан  “Усны зүй зохистой”   хэрэглээний талаар хэлэлцүүлэг

3 сарын 20

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

“Эрүүл ус” ОНӨААТҮГ, Автомашин угаалгын газар, Уурын зуух, Халуун ус,

7

Хог хаягдалын буруулах, дахин ашиглах  талаар хэлэлцүүлэг

3 сарын 24

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

Албан байгууллага, Аж ахуй нэгж байгууллага

8

Байгаль орчинд халгүй технологи, нэвтрүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн туршлагыг сурталчилах ажлыг зохион байгуулах

3 сарын 28

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

Албан байгууллага, Аж ахуй нэгж байгууллага

9

Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлын эсрэг “Эх дэлхийн цаг” арга хэмжээг зохион байгуулах

3 сарын 28

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги,  Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

Аймгийн  нийт ард иргэдэд

10

Сарын аяны хүрээнд байгаль орчны салбарын байгууллагын  мэргэжилтэнүүдийн дунд эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах.

3 сарын 30

 УЦУОША

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

11

Нэг наст цэцгийг үрслүүлж

 Хотын ногоон байгууламжид хандивлах аян өрнүүлж эхэлүүлэх

3 сарын 30-с

БОАЖГ, УЦУОША, Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

 

Албан байгууллага, Аж ахуй нэгж байгууллага

 

 

 

 

Мэдээ оруулсан : 2015-03-09 11:24:32
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.