Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Бурхан буудай уулын байгалийн нөөц газар Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Цогт, Халиун сумдын нутагт орших Бурхан буудай уулын өвөрмөц үзэсгэлэнт тогтоц, эртнээс шүтэж ирсэн уламжлалыг хадгалан үлдээх, ашиглалт, хамгаалалтыг зүй зохистойгоор явуула Дэлгэрэнгүй...