Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Хар Азаргын нурууны байгалийн нөөц газар Хар Азаргын нуруу нь Говь-Алтай аймгийн Цээл, Халиун сумын нутгийг дамнан оршдог бөгөөд монгол орны шинэсэн ойн тархалтын хамгийн өмнөт хил болдог. Хар Азаргын нурууны ойн сан бүхий газар 30 000 орчим Дэлгэрэнгүй...