Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргаа Говийн их дархан цаазат газар /ГИДЦГ/-ын “Б” хэсгийн Хамгаалалтын захиргаа /ХЗ/ нь Говь-Алтай аймгийн Бугат, Тонхил, Ховд аймгийн Алтай, Үенч сумдын газар нутгийн өмнөд хэсгийг хамран орш Дэлгэрэнгүй...